Hoofdredacteur: DOQ.nl (artsen), TVV (verzorgenden), De Eerstelijns (huisartsen)

Online platform DOQ.nl, Arts aan het woord (hoofdredactie)

Betty is in september 2017 gestart met hoofdredactie redactionele content van DOQ.nl, Arts aan het woord.

Dit online platform voor huisartsen, medisch specialisten en apothekers laat artsen en zorgprofessionals aan het woord over hun visie op hun vakgebied en op wetenschap. Het biedt redactionele content in één digitaal overzicht. DOQ.nl bestaat sinds 2012 en inmiddels hebben bijna 16.000 zorgprofessionals zich bij dit online platform aangemeld. Zij kunnen zich met hun BIG-registratienummer gratis aanmelden, waarna zij vakinhoudelijke informatie ontvangen toegespitst op hun vakgebied. De verschillende medische specialismen krijgen 1 á 2 keer per maand vakgerichte nieuwsbrieven toegestuurd. Maandelijks verstuurd DOQ.nl ruim 20 e-mailnieuwsbrieven aan de diverse medische specialismen.

Werkzaamheden:

 • Artikelen briefen aan freelance journalisten
 • Eindredactie artikelen
 • Schrijfcoaching geven aan vakinhoudelijke experts die zelf artikelen schrijven (bv. over loopbaan, financiën, burn out, onderhandelen)
 • Online plaatsen artikelen (en bijgeleverde foto’s)
 • Deadlinebewaking e-mailnieuwsbrieven, wanneer moet welke content online staan
 • Social mediaberichten schrijven / plaatsen over de nieuw verschenen artikelen

Uitgever-eigenaar: DOQ-Care4Cure / Helma Alferink

 

TVV voor Verzorgenden (hoofdredactie)

Betty is sinds maart 2018 hoofdredacteur van vaktitel TVV voor Verzorgenden.

Het full colour-blad (omvang 40 pagina’s) verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid in losse abonnementen en via instellingsabonnementen (zorginstellingen die abonnementen voor alle medewerkers afsluiten).

Doelgroep:

Verzorgenden ig die werken in verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg, zowel in de ouderenzorg als in de chronische en somatische zorg.

Werkzaamheden:

 • Eindredactie artikelen
 • Adviseren over en aansturen op vormgeving / ‘look & feel’ van het blad
 • Aanleveren tekst en beeld bij vormgeving, correctie van de proeven
 • Deadlinebewaking, diverse betrokken partijen aansturen
 • Overleg met sales en marketing over in te zetten acties

Restyling 2019:

Medio 2019 heeft Betty bijgedragen aan een ingrijpende restyling van het blad. Het resultaat is een speelsere vormgeving met meer ‘losse’ tekstelementen en tekstblokken om het lezen van artikelen aantrekkelijker te maken voor een doelgroep die doorgaans niet van ‘veel lezen’ houdt.

Nieuw: online kennistoets

Als onderdeel van de verbeteringen rondom TVV hebben we inmiddels ook een online kennistoets voor abonnees gelanceerd, TVV Check genaamd. Aan de hand van een artikel over een medisch (bv. diabetes) of verpleegtechnisch onderwerp (bv. injecteren) kunnen abonnees online aanvullende vragen hierover maken en, bij goed resultaat, 2 accreditatiepunten per toets verdienen.

Uitgever: Bohn Stafleu Van Loghum

 

De Eerstelijns (hoofdredactie)

Betty is 2 jaar als hoofdredacteur betrokken geweest bij maandblad De Eerstelijns (tot en met december 2015). Op eigen verzoek heeft ze het hoofdredacteurschap overgedragen om weer ruimte te maken voor andere werkzaamheden.

Het full colour-blad (omvang 48 pagina’s) wordt zowel verspreid in losse abonnementen als onder de leden van brancheorganisatie InEen, de landelijk georganiseerde eerstelijnszorg.

Doelgroep:

Samenwerkende eerstelijns zorgaanbieders (huisartsen, apothekers, paramedici, gezondheidscentra, zorggroepen), bestuurders en stakeholders (o.a. gemeentes, VWS, zorgverzekeraars).

Werkzaamheden:

 • Artikelen en foto’s briefen aan freelance journalisten en fotografen
 • Eindredactie artikelen
 • Overleg met klanten over de inhoud en vormgeving van advertorials
 • Adviseren over en aansturen op vormgeving / ‘look & feel’ van het blad
 • Aanleveren tekst en beeld bij vormgeving, correctie van de proeven
 • Deadlinebewaking, diverse betrokken partijen aansturen
 • Voorbereiden en uitwerken maandelijkse redactievergadering
 • Relatiebeheer
 • Budgetbewaking
 • Teksten voor website schrijven
 • Social mediaberichten schrijven over de nieuw verschenen artikelen

Restyling 2014:

Medio 2014 heeft Betty bijgedragen aan een ingrijpende restyling van het blad. Het resultaat was een rustiger bladspiegel, bescheidener kleurgebruik, variatie in het bladritme en een aansprekender coverbeleid.

Uitgever: Jan Erik de Wildt

Uitgever a.i. (studie)boeken

Werkzaamheden:

 • Nieuwe titels en herzieningen initiëren
 • Calculaties en uitgeefplannen maken
 • Kostencalculaties en budgetbewaking
 • Overleggen met en zonodig ondersteunen/coachen van de betreffende auteurs/redacties tijdens de concept- en manuscriptfase
 • Aansturen auteurs/redacties tijdens het maken van extra content (oefenvragen maken bij het studieboek, samenvattingen maken van het studieboek, en relevante deeplinks zoeken) voor de online leeromgeving StudieCloud
 • Overleg met de redactie- en productiecoordinatoren voor en tijdens de productiefase
 • Samenwerken en meedenken met de marketingmedewerkers over marketingacties om betreffende titels (beter) in de markt te zetten

Interim:

Wegens personele wisselingen en herstructurering van de boekenafdeling heb ik tijdelijk de uitgeverswerkzaamheden waargenomen voor de (studie)boeken van de fondsen agogisch en verpleging & verzorging. Na ruim een jaar heb ik de werkzaamheden kunnen overdragen aan een nieuwe, vaste uitgever.

Meewerkt aan de titels:

‘Begrijpen met je handen’, ‘BSO doe je zo’, ‘Coachen van zelfsturende teams. Hoe doe je dat?’, ‘Pedagogisch kader gastouderopvang’, ’10x Thuiszorg’, ‘Ieder kind een eigen verhaal’, ‘Voedingsleer voor verpleegkundigen en verzorgenden’, ‘CAO Kinderopvang’, ‘Baby’s in beweging’ (herziening).

Projectcoördinator online (studie)platform StudieCloud

Betty heeft in deze functie dankzij vriendelijke volharding en overtuigingskracht binnen de periode van een jaar een vijftigtal boekredacties bereid gevonden en gecoacht bij het maken van extra content bij hun (medische- of zorg) studieboek. Deze content was bestemd voor het – toen nog in opbouw zijnde – online platform StudieCloud van Reed Business.

StudieCloud:
Online leeromgeving StudieCloud (www.studiecloud.nl) is een aanvulling op diverse studieboeken op mbo-, hbo en wo-niveau (in print). Het bevat vragen, samenvattingen en internetlinks, en digitale versies van de studieboeken. Hiermee biedt het studenten extra oefenmogelijkheid tijdens hun studieproces. StudieCloud is toegankelijk dankzij een unieke krascode in het boek. Het is sinds augustus 2012 operationeel.

Werkzaamheden:
Het benaderen, informeren, begeleiden en aansturen van auteurs van een 50-tal studieboeken (medisch, paramedisch, verpleging, verzorging, agogisch en management) vóórdat StudieCloud van start ging. Dit vanwege samenvattingen maken, relevante internetlinks zoeken en (multiple choice)vragen bij hun studieboek maken voor op de online leeromgeving.

Projectcoördinatie:
Uitdaging hierbij was om de auteurs binnen de gestelde periode van een jaar te betrekken bij en aan te moedigen tot het produceren van de benodigde content. Aangezien de meeste vakauteurs mensen zijn met (meer dan) fulltime werkzaamheden, is het vervaardigen van extra content (die ook nog eens vakinhoudelijk correct en/of evidence based is) geen sinecure binnen de gestelde termijn. In de praktijk betekende dit dat ik veel overleg had met de betrokken auteurs. Aanvankelijk om uit te leggen wat de meerwaarde van deze content is voor hun titel. Maar vervolgens om mee te denken op welke manier de content vervaardigd zou kunnen worden. En om op creatieve manieren tot oplossingen-op-maat te komen en de auteurs waar mogelijk zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit was een spannend proces, waarbij ik veel heb gehad aan eigenschappen zoals geduld, rustig doorzetten, tactvol communiceren en vooral ook goed luisteren. De doelstelling van 50 titels in een jaar is behaald.

Mondelinge referentie van Paul Emons, (voormalig) Director Reed Business, op verzoek verkrijgbaar. Verantwoording voor het project legde ik af aan Wouter van der Meulen, manager boekenafdeling Reed Business.

Eindredacteur magazines

Podopost (eindredactie)

Sinds december 2018 doet Betty de eindredactie van Podopost, vaktitel voor pedicures (overwegend zzp’ers).

Het full colour-blad (omvang variërend van 44 tot 60 pagina’s) verschijnt 10x per jaar en wordt zowel verspreid in losse abonnementen als onder de leden van brancheorganisatie ProVoet.

Doelgroep:

Pedicures en medisch pedicures.

Werkzaamheden:

 • Eindredactie artikelen
 • Beeldredactie: foto’s kiezen (zowel opdrachtfoto’s als stockfoto’s)
 • Adviseren over en aansturen op vormgeving / ‘look & feel’ van het blad
 • Aanleveren tekst en beeld bij vormgeving, correctie van de proeven
 • Deadlinebewaking, diverse betrokken partijen aansturen
 • Afstemming met vormgevers, productie, sales en auteurs
 • Schrijfcoaching geven aan bloggers
 • Nieuwsberichten voor website schrijven
 • E-mailnieuwsbrieven maken en versturen

Uitgever: Bohn Stafleu Van Loghum

 

Diversen

Maar in de loop der jaren heeft Betty diverse bladen in de zorg onder haar vleugels gehad. Zowel op tijdelijke (ad interim) basis als voor langere periode.

– PW magazine: eindredacteur, weekblad van de KNMP, vervanging tijdens vakanties

– Huisarts in Praktijk: redactiecoördinator a.i., maandblad van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), gedurende 1,5 jaar

– Huisarts 24/7: hoofdredacteur a.i., gedurende 3 maanden

– HAPkrant: hoofdredacteur a.i., ingesprongen tijdens ziekte

– Tijdschrift Kinderverpleegkunde:, redactiecoördinator, kwartaalblad V&VN, gedurende 1,5 jaar

– Kruispunten: eindredacteur, blad van het Nederlandse Rode Kruis, vervanging tijdens vakantie