Hoofdredacteur: DOQ.nl (artsen), TVV (verzorgenden), De Eerstelijns (huisartsen)

Gezondheidszorg / Hoofdredactie

Online platform DOQ.nl, Arts aan het woord (hoofdredactie)

Betty is in september 2017 gestart met hoofdredactie redactionele content van DOQ.nl, Arts aan het woord.

Dit online platform voor huisartsen, medisch specialisten en apothekers laat artsen en zorgprofessionals aan het woord over hun visie op hun vakgebied en op wetenschap. Het biedt redactionele content in één digitaal overzicht. DOQ.nl bestaat sinds 2012 en inmiddels hebben bijna 16.000 zorgprofessionals zich bij dit online platform aangemeld. Zij kunnen zich met hun BIG-registratienummer gratis aanmelden, waarna zij vakinhoudelijke informatie ontvangen toegespitst op hun vakgebied. De verschillende medische specialismen krijgen 1 á 2 keer per maand vakgerichte nieuwsbrieven toegestuurd. Maandelijks verstuurd DOQ.nl ruim 20 e-mailnieuwsbrieven aan de diverse medische specialismen.

Werkzaamheden:

 • Artikelen briefen aan freelance journalisten
 • Eindredactie artikelen
 • Schrijfcoaching geven aan vakinhoudelijke experts die zelf artikelen schrijven (bv. over loopbaan, financiën, burn out, onderhandelen)
 • Online plaatsen artikelen (en bijgeleverde foto’s)
 • Deadlinebewaking e-mailnieuwsbrieven, wanneer moet welke content online staan
 • Social mediaberichten schrijven / plaatsen over de nieuw verschenen artikelen

Uitgever-eigenaar: DOQ-Care4Cure / Helma Alferink

 

TVV voor Verzorgenden (hoofdredactie)

Betty is sinds maart 2018 hoofdredacteur van vaktitel TVV voor Verzorgenden.

Het full colour-blad (omvang 40 pagina’s) verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid in losse abonnementen en via instellingsabonnementen (zorginstellingen die abonnementen voor alle medewerkers afsluiten).

Doelgroep:

Verzorgenden ig die werken in verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg, zowel in de ouderenzorg als in de chronische en somatische zorg.

Werkzaamheden:

 • Eindredactie artikelen
 • Adviseren over en aansturen op vormgeving / ‘look & feel’ van het blad
 • Aanleveren tekst en beeld bij vormgeving, correctie van de proeven
 • Deadlinebewaking, diverse betrokken partijen aansturen
 • Overleg met sales en marketing over in te zetten acties

Restyling 2019:

Medio 2019 heeft Betty bijgedragen aan een ingrijpende restyling van het blad. Het resultaat is een speelsere vormgeving met meer ‘losse’ tekstelementen en tekstblokken om het lezen van artikelen aantrekkelijker te maken voor een doelgroep die doorgaans niet van ‘veel lezen’ houdt.

Nieuw: online kennistoets

Als onderdeel van de verbeteringen rondom TVV hebben we inmiddels ook een online kennistoets voor abonnees gelanceerd, TVV Check genaamd. Aan de hand van een artikel over een medisch (bv. diabetes) of verpleegtechnisch onderwerp (bv. injecteren) kunnen abonnees online aanvullende vragen hierover maken en, bij goed resultaat, 2 accreditatiepunten per toets verdienen.

Uitgever: Bohn Stafleu Van Loghum

 

De Eerstelijns (hoofdredactie)

Betty is 2 jaar als hoofdredacteur betrokken geweest bij maandblad De Eerstelijns (tot en met december 2015). Op eigen verzoek heeft ze het hoofdredacteurschap overgedragen om weer ruimte te maken voor andere werkzaamheden.

Het full colour-blad (omvang 48 pagina’s) wordt zowel verspreid in losse abonnementen als onder de leden van brancheorganisatie InEen, de landelijk georganiseerde eerstelijnszorg.

Doelgroep:

Samenwerkende eerstelijns zorgaanbieders (huisartsen, apothekers, paramedici, gezondheidscentra, zorggroepen), bestuurders en stakeholders (o.a. gemeentes, VWS, zorgverzekeraars).

Werkzaamheden:

 • Artikelen en foto’s briefen aan freelance journalisten en fotografen
 • Eindredactie artikelen
 • Overleg met klanten over de inhoud en vormgeving van advertorials
 • Adviseren over en aansturen op vormgeving / ‘look & feel’ van het blad
 • Aanleveren tekst en beeld bij vormgeving, correctie van de proeven
 • Deadlinebewaking, diverse betrokken partijen aansturen
 • Voorbereiden en uitwerken maandelijkse redactievergadering
 • Relatiebeheer
 • Budgetbewaking
 • Teksten voor website schrijven
 • Social mediaberichten schrijven over de nieuw verschenen artikelen

Restyling 2014:

Medio 2014 heeft Betty bijgedragen aan een ingrijpende restyling van het blad. Het resultaat was een rustiger bladspiegel, bescheidener kleurgebruik, variatie in het bladritme en een aansprekender coverbeleid.

Uitgever: Jan Erik de Wildt