(Co)auteur 4 boeken

Betty is als auteur en coauteur betrokken bij diverse publicaties in de gezondheidszorg.

 

Kleinschalig zorgen voor mensen met dementie
Angèle Jonker, Wilma Spijkers, Betty van Wijngaarden. ISBN 978 90 352 3516 8. Prijs € 29,95. Uitgeverij Reed Business. Inclusief extra oefenmogelijkheid via StudieCloud (www.studiecloud.nl).

Doelgroep:
Verzorgenden

Werkzaamheden:
In samenwerking met vakspecialisten Angèle Jonker en Wilma Spijkers het studieboek ‘Kleinschalig zorgen voor mensen met dementie ‘ schrijven voor verzorgenden.
Met specifieke aandacht voor een ‘tone of voice’ en een studiemethode die aansluit op de doelgroep.
Tevens beeldredactie: geschikte infographics en beeldmateriaal bedenken.

Het boek is in september 2012 verschenen in de mbo-reeks van Reed Business / Elsevier gezondheidszorg.

 

Medisch specialist, wet en recht, over contracteren, declareren & voorschrijven
Betty van Wijngaarden. ISBN 978 90 781 2268 5. Prijs € 24,95. Dit boek is onderdeel van de serie ‘Specialist en ondernemen’. Uitgever Bohn Stafleu Van Loghum (BSL), Springer Media.

Doelgroep:
Medisch specialisten

Werkzaamheden:
Schrijven van het boek ‘Medisch specialist, wet en recht, over contracteren, declareren & voorschrijven’ met informatie voor de medisch specialist als ondernemer.
Aandacht voor recente en toekomstige wijzigingen in het zorgstelsel, de gevolgen van prestatiebekostiging voor contracteren en declareren, de onderhandelingen met zorgverzekeraars, en mogelijke kansen en bedreigingen voor het ondernemerschap in de toekomst.
Tevens beeldredactie: geschikt beeldmateriaal bedenken.

 

Reumahulpboek
James Fries, Kate Lohrig (vertaald uit het Engels). ISBN 9789053529614. Prijs €29,90. 288 pagina’s. Uitgeverij Boom. Dit boek is onderdeel van de cursus Reuma Uitgedaagd, en hoort bij de gelijknamige Teleac-uitzending.
Doelgroep:
Mensen met een reumatische aandoening
Werkzaamheden:
Dit boek van de Reuma Patiëntenbond is uit het Engels vertaald en verder uitgebreid om aan te sluiten op de situatie van reumapatiënten in Nederland. Dankzij Betty’s jarenlange ervaring met schrijven over reuma (onder andere voor de Reuma Patiëntenbond) heeft zij op verzoek ter aanvulling op het boek een hoofdstuk over reuma en vakanties geschreven.

 

Niet de ziekte maar de mens: 10 jaar WOCZ
Marianne Schenderling, Betty van Wijngaarden. 53 pagina’s. Uitgegeven in eigen beheer door het WOCZ.

Jubileumboek schrijven ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan én de fusie van het WOCZ met de Gehandicaptenraad tot CG-raad.
Een terugblik op de ontstaansgeschiedenis, op de kanteling in het denken over maatschappelijke participatie van mensen met een beperking, en over de empowerment van mensen met een chronische ziekte.

Uitgever a.i. (studie)boeken

Werkzaamheden:

  • Nieuwe titels en herzieningen initiëren
  • Calculaties en uitgeefplannen maken
  • Kostencalculaties en budgetbewaking
  • Overleggen met en zonodig ondersteunen/coachen van de betreffende auteurs/redacties tijdens de concept- en manuscriptfase
  • Aansturen auteurs/redacties tijdens het maken van extra content (oefenvragen maken bij het studieboek, samenvattingen maken van het studieboek, en relevante deeplinks zoeken) voor de online leeromgeving StudieCloud
  • Overleg met de redactie- en productiecoordinatoren voor en tijdens de productiefase
  • Samenwerken en meedenken met de marketingmedewerkers over marketingacties om betreffende titels (beter) in de markt te zetten

Interim:

Wegens personele wisselingen en herstructurering van de boekenafdeling heb ik tijdelijk de uitgeverswerkzaamheden waargenomen voor de (studie)boeken van de fondsen agogisch en verpleging & verzorging. Na ruim een jaar heb ik de werkzaamheden kunnen overdragen aan een nieuwe, vaste uitgever.

Meewerkt aan de titels:

‘Begrijpen met je handen’, ‘BSO doe je zo’, ‘Coachen van zelfsturende teams. Hoe doe je dat?’, ‘Pedagogisch kader gastouderopvang’, ’10x Thuiszorg’, ‘Ieder kind een eigen verhaal’, ‘Voedingsleer voor verpleegkundigen en verzorgenden’, ‘CAO Kinderopvang’, ‘Baby’s in beweging’ (herziening).

Eindredacteur boeken en websites

– Bureauredacteur van het boek ‘Gezondheidsbevordering voor verpleegkundigen’ door Barbara Sassen, uitgever Reed Business Education

– Bureauredacteur Tijdschrift voor Verzorgenden, Reed Business Education

– Eindredacteur website van de KNMP

– Eindredacteur en redactiecoördinator van losbladigen en informatieboeken, vervanging tijdens zwangerschapsverlof, WEKA Uitgevers

– Eindredacteur van damesromans die uit het Engels zijn vertaald, uitgeverij Harlequin Holland