Uitgever a.i. (studie)boeken

Werkzaamheden:

 • Nieuwe titels en herzieningen initiëren
 • Calculaties en uitgeefplannen maken
 • Kostencalculaties en budgetbewaking
 • Overleggen met en zonodig ondersteunen/coachen van de betreffende auteurs/redacties tijdens de concept- en manuscriptfase
 • Aansturen auteurs/redacties tijdens het maken van extra content (oefenvragen maken bij het studieboek, samenvattingen maken van het studieboek, en relevante deeplinks zoeken) voor de online leeromgeving StudieCloud
 • Overleg met de redactie- en productiecoordinatoren voor en tijdens de productiefase
 • Samenwerken en meedenken met de marketingmedewerkers over marketingacties om betreffende titels (beter) in de markt te zetten

Interim:

Wegens personele wisselingen en herstructurering van de boekenafdeling heb ik tijdelijk de uitgeverswerkzaamheden waargenomen voor de (studie)boeken van de fondsen agogisch en verpleging & verzorging. Na ruim een jaar heb ik de werkzaamheden kunnen overdragen aan een nieuwe, vaste uitgever.

Meewerkt aan de titels:

‘Begrijpen met je handen’, ‘BSO doe je zo’, ‘Coachen van zelfsturende teams. Hoe doe je dat?’, ‘Pedagogisch kader gastouderopvang’, ’10x Thuiszorg’, ‘Ieder kind een eigen verhaal’, ‘Voedingsleer voor verpleegkundigen en verzorgenden’, ‘CAO Kinderopvang’, ‘Baby’s in beweging’ (herziening).

Projectcoördinator online (studie)platform StudieCloud

Betty heeft in deze functie dankzij vriendelijke volharding en overtuigingskracht binnen de periode van een jaar een vijftigtal boekredacties bereid gevonden en gecoacht bij het maken van extra content bij hun (medische- of zorg) studieboek. Deze content was bestemd voor het – toen nog in opbouw zijnde – online platform StudieCloud van Reed Business.

StudieCloud:
Online leeromgeving StudieCloud (www.studiecloud.nl) is een aanvulling op diverse studieboeken op mbo-, hbo en wo-niveau (in print). Het bevat vragen, samenvattingen en internetlinks, en digitale versies van de studieboeken. Hiermee biedt het studenten extra oefenmogelijkheid tijdens hun studieproces. StudieCloud is toegankelijk dankzij een unieke krascode in het boek. Het is sinds augustus 2012 operationeel.

Werkzaamheden:
Het benaderen, informeren, begeleiden en aansturen van auteurs van een 50-tal studieboeken (medisch, paramedisch, verpleging, verzorging, agogisch en management) vóórdat StudieCloud van start ging. Dit vanwege samenvattingen maken, relevante internetlinks zoeken en (multiple choice)vragen bij hun studieboek maken voor op de online leeromgeving.

Projectcoördinatie:
Uitdaging hierbij was om de auteurs binnen de gestelde periode van een jaar te betrekken bij en aan te moedigen tot het produceren van de benodigde content. Aangezien de meeste vakauteurs mensen zijn met (meer dan) fulltime werkzaamheden, is het vervaardigen van extra content (die ook nog eens vakinhoudelijk correct en/of evidence based is) geen sinecure binnen de gestelde termijn. In de praktijk betekende dit dat ik veel overleg had met de betrokken auteurs. Aanvankelijk om uit te leggen wat de meerwaarde van deze content is voor hun titel. Maar vervolgens om mee te denken op welke manier de content vervaardigd zou kunnen worden. En om op creatieve manieren tot oplossingen-op-maat te komen en de auteurs waar mogelijk zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit was een spannend proces, waarbij ik veel heb gehad aan eigenschappen zoals geduld, rustig doorzetten, tactvol communiceren en vooral ook goed luisteren. De doelstelling van 50 titels in een jaar is behaald.

Mondelinge referentie van Paul Emons, (voormalig) Director Reed Business, op verzoek verkrijgbaar. Verantwoording voor het project legde ik af aan Wouter van der Meulen, manager boekenafdeling Reed Business.

Training bladen maken

Betty geeft incidenteel ook één-op-één de training bladen maken, aan de hand van een bestaand blad waarbij de cursist is betrokken.

Behandelde onderwerpen:

 • definiëren doelgroep (opleidingsniveau, taalgebruik, informatiebehoefte)
 • consequent coverbeleid van een blad
 • look & feel laten aansluiten op de doelgroep
 • herkenbaar en afwisselend bladritme
 • het nut van aantrekkelijke koppen, intro’s en streamers
 • de journalistieke (artikel)genres
 • de basics van een goed journalistiek artikel
 • aantrekkelijk taalgebruik
 • tips om vormgeving effectief aan te sturen
 • journalistieke foto- en beeldredactie
 • aansturen en inhoudelijk briefen van redacteuren, fotografen, illustratoren